Płatności przyjmujemy online.W tytule wpłaty proszę wpisać login Skype
oraz czas który wybieramy oraz uiścić stosowną opłatę.